niedziela, 27 października 2013  Twierdza Modlin – twierdza położona na Mazowszu u zbiegu Wisły i Narwi, około 30 km na północny zachód od Warszawy. Składa się z cytadeli położonej na prawym brzegu Narwi, umocnionych przedmości: kazuńskiego i nowodworskiego oraz z dwóch pierścieni fortów. Jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz w Polsce.

Krótki filmik przedstawiający Modlin Twierdze.
Potocznie nazwą "twierdza Modlin" określa się jedynie jej centralną część, tworzącą osiedle Modlin-Twierdza Nowego Dworu Mazowieckiego; oznacza ona jednak także forty wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia wzniesione w okresie od lat 80. XIX wieku do wybuchu I wojny światowej oraz towarzyszące im dzieła z różnych okresów.
Na terenie fortecy znajduje się najdłuższy w Europie budynek - będący koszarami wojskowymi - liczący 2250 m długości.


Moje miejsce zamieszkania
"Białe bloki" Białe bloki z lat. 30 XX w. Nazywane też blokami Piłsudskiego. Dla kadry podoficerskiej. Obok carskie bloki - także dla podoficerów. Dziś prywatne mieszkania.Obiekty twierdzy Modlin

Brama Gen. J. Dąbrowskiego

Zbudowana w 1837 r. nosząca imię gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, twórcy Legionów Polskich we Włoszech. Parterowa, murowana z cegły z elementami wzmacniającymi z ciosu kamiennego, strzeżona przez dwa stanowiska artyleryjskie w dwóch otworach po bokach. Widoczna także część dolna kurtyny znajdująca się w fosie. Od strony zewnętrznej otrzymała wystrój neogotycki. Zewnętrzne progi bramy znajdowały się wysoko nad rowem fortecznym (fosą suchą), na skraju stoku wałów. By umożliwić wydostanie się na zewnątrz wybudowano most z poręczami o nawierzchni drewnianej. Pozostały po nim filary arkadowe murowane z cegły.

 

Brama Ks. Józefa Poniatowskiego

 Wybudowana w 1837 r. brama, nazywana w okresie rosyjskim „Wrotami Michajłowskimi". Od roku 1918 jest to brama „Ks. Józefa Poniatowskiego". Nadano jej klasycystyczny wystrój architektoniczny, a od strony południowej (strony koszar) jej architekturę wzbogacono kolumnami toskańskimi. Do bramy przez fosę wiódł drewniany most na ceglanych filarach, które rozebrano po II wojnie światowej, w celu ułatwienia dojazdu samochodów do pobliskiej piekarni.
Działobitnia gen. Dehna

Działobitnia zwana imieniem rosyjskiego gen. Iwana Dehna, generalnego budowniczego twierdz na obszarze Królestwa Polskiego. Została zbudowana przez Rosjan w 1839 roku jako osłona pierwszego bastionu obwodu wewnętrznego umocnień twierdzy. Budowla murowana z cegły, posiadała wielką koncentrację ognia artyleryjskiego, bo wyposażona została w 52 otwory artyleryjskie. Otoczona fosą (suchą) z murowaną przeciwskarpą, w postaci muru Carnota. Dolna kondygnacja zaopatrzona została w system chodników. Od 2004 r. mieści się w niej Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

 
  


Elewator

Wieża artyleryjska zbudowana ok.1900 r. na rzucie litery J, ceglana z kamiennym detalem, zwana elewatorem. Położona nad Wisłą, dwu i trzykondygnacjowa, pierwotnie kryta ziemią, obecnie dachem. Od strony wewnętrznej (dziedzińca) pomieszczenia przeznaczone na izby żołnierskie, od strony zewnętrznej pomieszczenia te były częścią bojową wieży, w których w razie konieczności można było ustawić armaty. Ponieważ w okresie pobytu Rosjan w Twierdzy Nowogieorgiewsk nie było działań wojennych, aby ją wykorzystać Rosjanie urządzili w niej magazyn zbożowy (elewator). Wspólnie z młynem, magazynem mąki i piekarnią stanowiły tzw. ciąg aprowizacyjny.

 


Kasyno dla oficerów rosyjskich 

Powstało na przełomie XIX i XX w, jako kasyno dla oficerów stacjonujących w twierdzy Nowogieorgiewsk. Był to pierwszy obiekt w Modlinie wyposażony w oświetlenie elektryczne, centralne ogrzewanie na parę wodną (funkcjonujące do dziś) oraz klimatyzację polegającą na nawiewaniu czystego, świeżego powietrza i wywiewie zużytego. Wciąż jednak, swoim wystrojem urzeka nas dawna sala balowa, obecnie koncertowo-widowiskowa, bogato zdobiona sztukaterią oraz dawna sala restauracyjna - dzisiejsza sala balowa, pięknie zdobiona freskami na fasecie i plafonie. Obecnie obiekt pełni rolę Wojskowego Domu Kultury. Neogotrycka Wieża Ciśnień

Wewnątrz dziedzińca koszarowego znajduje się wieża wodna zwana Neogotycką Wieżą Ciśnień. Powstała ok. 1847 r. Budowla pięknie architektonicznie opracowana, na planie ośmioboku, murowana z cegły, otynkowana, dwukondygnacjowa. W przyziemiu widoczne są głębokie wnęki, w których znajdowały się koryta do pojenia koni. Najprawdopodobniej wieża wodna przestała działać ok. 1900 r., kiedy po powstaniu osiedla dla kadry, wybudowano nową wieżę ciśnień, na budynku koszarowym. Do 1939 r., wykorzystywana była tylko do pojenia koni. Wewnątrz budynku zachował się zbiornik na wodę oraz piec do podgrzewania wody datowany na 1846 r.  

Reduta Napoleona 

Jedna z czterech najstarszych, murowanych budowli obronnych w Modlinie. Pamięta, bowiem czasy istnienia Księstwa Warszawskiego utworzonego w 1807 r. na mocy porozumienia cesarza Francji Napoleona Bonapartego i cesarza Rosji Aleksandra I.
Jest to budowla obronna o roli wieży artyleryjskiej - nawiązująca do wież Montalemberta, o dużej koncentracji ognia, który takie rozwiązania preferował w projektowanych fortyfikacjach.


Spichlerz Zbożowy

Zbudowany w 1844 r. u ujścia Narwi do Wisły. Zaprojektowany przez polskiego architekta Jana Jakuba Gaya, jako najpiękniejszy gmach Królestwa Polskiego. Spichlerz, oprócz zadań magazynowych mógł pełnić funkcje obronne, gdyż na pierwszej kondygnacji zaopatrzony został w otwory przystosowane do prowadzenia ognia zarówno artyleryjskiego, jak i z broni palnej. Rolę magazynu zbożowego pełnił do 1853 r. tj. do czasu odkupienia go przez ówczesne władze wojskowe od Banku Polskiego, z przeznaczeniem na magazyn sprzętu saperskiego (temu celowi służył do września 1939 r.). Spichlerz został w znacznym stopniu zniszczony. Zachodnie, nieistniejące dzisiaj skrzydło spichlerza, zostało rozebrane tuż po wojnie


Wieża Tatarska

Wieża Tatarska zwana również Czerwoną powstała w okresie rosyjskiej rozbudowy twierdzy w latach 1832 - 1841r.Pełniła zasadniczo funkcję obserwacyjna i komunikacyjną. Licząc od przyziemia koszar - taras dolny (niższy) znajduje się na wysokości 18 m, taras górny na wysokości 29 m, a wraz z nadbudówką osłaniającą ostatni ciąg schodów wieża ma 31,6 m wysokości.
Z tarasu roztacza się piękna panorama okolic Modlina. Znajdując się na górnym tarasie, jesteśmy 45 m od warstwicy n.p.m., od której liczona jest wysokość skarpy.
Schron płk Piętki – Protofort

Kazamaty lunety tzw. schronu „płk Piętki", wybudowane przez Rosjan w latach 1832-1841r., wysunięte są na przedpole twierdzy. Schron pokryty wałem ziemnym, niegdyś połączony tunelem komunikacyjnym z czołem lunety. Z lunety wychodziły na przedpole chodniki podziemne tzw. chodniki kontrminowe o długości ok. 60-70 m. Chodnik zakończony owalną komorą, zwaną piecem minerskim. Strop chodnika ukryty jest pod powierzchnią ziemi ok. 4 m. W ciągu chodnika znajdują się wnęki zamurowane jedną cegłą (w celu szybkiego rozbicia ściany) pozwalające dokonywać doraźnego podkopu w wymaganym kierunku bezpośrednio w ziemi lub dla ukrycia się minerów.Kalendarz najważniejszych wydarzeń:

2012
- sierpień - wrzesień 2012 - park militarny i galeria udostępnione do zwiedzania
- 26 marca 2012 - II akcja sprzątania Twierdzy Modlin z więźniami - 29 stycznia 2012 - 1 Rajd UrwisÓFF
2011
- 09 listopada 2011 - współpraca z Aresztem Śledczym Białołęka
- Relacja z rekonstrukcji Obrony Modlina 1939 r., która miała miejsce się 11 września 2011 r.
- 10 - 11 września - "Rekonstrukcja Obrony Modlina 1939 r."

- czerwiec 2011 - reportaż w TVR
2009
- 15 września - 18 grudnia " Pilotażowy cykl zajęć Edukacja dla Bezpieczeństwa"
- 1-3 maja - IV Szturm Berlina: "Kierunek Berlin"

2008
- 15-17 sierpnia - IV Zlot Pojazdów Militarnych
- 2-4 maja - III Szturm Berlina: "Zdobycie Berlina"
- 12-13 kwietnia - Kwietniowe spotkanie
- 29 marca - Wewnętrzne ćwiczenia
2007
- 9-11 listopada - Obchody Święta Niepodległości
- 29 września - 1939-2007 Obchody ku czci obrońców Twierdzy Modlin poległych w Kampanii Wrześniowej w 1939r.
- 11-12 sierpnia - III Zlot Pojazdów Militarnych
- 20-22 lipca - I Spotkanie miłośników YAMAHY XJ
- 1-3 maja - II Szturm Berlina: "Zdobycie Berlina"
2006
- 12 listopada - Obchody Święta Niepodległości
- 22-23 września - Pogrzeb bezimienego polskiego żołnierza
- 9 września - Otwarcie Muzeum Kampanii Wrześniowej 1939 r. i Twierdzy Modlin
- 13-15 sierpnia - II Zlot pojazdów militarnych
- 8-9 lipca - Obrona Twierdzy Modlin w kampanii wrześniowej
- 14-18 czerwca - Wojsko Polskie i Twierdza Modlin w kampanii wrześniowej 1939 roku
- 21 maja - I Szturm Berlina: "Zdobycie Berlina"
- 22-26 kwietnia - VI Ogólnopolska Giełda Militariów i Staroci
- 1-2 kiwietnia - Off Road
- 18-19 lutego - I Zimowy Zlot Pojazdów Militarnych i IV Ogólnopolska Giełda Militariów i Staroci
- 21-22 stycznia - III Ogólnopolska Giełda Militariów i Staroci, rekonstrukcja fragmentu bitwy - "STALINGRAD 1943"
2005
- 10-11 grudnia - II Ogólnopolska Giełda Dla Kolekcjonerów i Miłośników militarii
- 12 listopada - I Ogólnopolska Giełda Dla Kolekcjonerów i Miłośników militarii
- 13-15 sierpnia - I Zlot Pojazdów Militarnych

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz